תנאי התקנון של אתר פיש לייק - Fish Like

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.


תנאים המפורטים בתקנון זה – תנאי השימוש חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש בשרותי "האתר פיש לייק"
כל מבצע פעולה באתר או מי מבאי כוחו ( להלן : "משתמש" או "גולש" ) מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבל אותם עליו כפי שהם וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר פיש לייק, מפעילי האתר ובעלי האתר מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש כלהלן.


התקנון ותנאי השימוש המפורטים בו ורק הם יחייבו את אתר פיש לייק כלפי משתמשים באתר או מי מבאי כוחם.
אתר פיש לייק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי שיחול לא יהיה רטרואקטיבי ויחול רק על מוצרים שיירכשו לאחר השינוי .


1.אתר פיש לייק מספק שירות של חנות וירטואלית לרכישת מוצרים במסחר אלקטרוני למשתמשים.


2. אתר פיש לייק משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים למשתמשי לקוחות בארץ.


3. ראוי לציין שמערכת האתר אינה שומרת פרטי אמצעי תשלום בשום דרך .


4.משתמש מסכים בזאת כי הובהר לו על תקלות ו/או הפרעות היכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות העלולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות המספקות תשתיות אינטרנט. פיש לייק אינה מתחייבות שהשירות באתר לא יופרע מסיבה כלשהי מעת לעת ולא תהא אחראית בכל אופן על כל סוג של תקלה העלולה להיגרם על ידה או על ידי גורם צד שלישי וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר פיש לייק, מפעילי האתר ובעלי האתר בגין הפרעות כגון אלו. המשתמש פוטר את האתר מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מכך.


5. לאתר פיש לייק יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה שהיא.


6. משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.


7. אין המשתמש ישמש באתר פיש לייק בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.


8. עמוד התשלום באתר עומד בכל תנאי האבטחה של חברות האשראי . פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים בשרתי האתר בשום דרך נשלחים לחברה הסולקת בצורה מוצפנת.


9. הסכמה לתנאי השימוש של אתר פיש לייק נותנת הסכמה לתנאי רכישת המוצרים ומדיניות החזרת המוצר בכפוף למדיניות החזרת המוצר ותנאי השימוש של אתר פיש לייק


10. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.


11. המשתמש לא יעשה שימוש קוד האתר ו/או באלגוריתמים ו/או בתוכנות במלואן ו/או בחלק מהן לצורך איסוף מידע מאתר פיש לייק


12. אתר פיש לייק ומפעיליו אינם אחראיים על כל נזק פיזי או כל נזק אחר שיכול להיגרם כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו דרך האתר.


13. אתר פיש לייק אינו אחראי על מתן פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים ממתן פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.


14. המשתמש מאשר כי קרא את מדריך "שאלות ותשובות" באתר, בו יש את המידע הנחוץ לגבי ביצוע הרכישה באתר.


15. במידה ומוצר אשר ביקשת להזמין אינו נמצא במלאי, יינתן לך 2 אפשרויות לבחירתך אפשרות ראשונה מוצר חלופי דומה, אפשרות שניה יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה  או החזרת כסף לחשבון PAYPAL בו בוצעה הרכישה.


16. מובהר בזאת למשתמש כי מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה ולתנאי השימוש המופיעים במדריך " שאלות ותשובות" באתר


17. לא ניתן לבטל את העסקה באתר פיש לייק לאחר ביצוע הזמנה לפי התנאים שמופעים במדריך "שאלות ותשובות" באתר


18. במקרה בו משתמש קיבל מוצר ומעוניין להחזירו, על אחריותו של המשתמש לשלם את דמי המשלוח עבור הפריט ו/או המוצר אשר מוחזר לאתר פיש לייק


19. את פרטי ההזמנה יקבל המשתמש ע"י אישור הזמנה שישלח בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה מיד לאחר ההזמנה או עד 72 שעות מעת ביצוע ההזמנה, עדכונים שוטפים עבור ההזמנה יתקבלו בתוך 3-5 ימים ממועד ביצוע החיוב. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה יהווה אישור רשמי על קליטת ההזמנה באתר.


20. במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש ליצור קשר עם תמיכת האתר יש לציין את מספר ההזמנה כדי שצוות האתר יוכל לטפל בבקשה לבדיקה. 


21. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) וימי המשלוח יחלו להיספר רק החל ממועד שליחת ההזמנה.


22. מעקב משלוחים מעקב אחר משלוחים מתאפשר דרך אתר של דואר ישראל


23. חשוב לדעת! דואר ישראל מחזיק בפריטים שהתקבלו כשבועיים מקבלתם לסניף, לאחר זמן זה הנקבע ע"י דואר ישראל ויכול להשתנות מעת לעת, דואר ישראל יחזיר את אלינו. אתר פיש לייק לא ישא באחריות על מוצר שלא נאסף מסניף הדואר או לא נמסר לאחר שנעשו ניסיונות מסירה מצד חברות השילוח.


בברכה
צוות פיש לייק ישראל